Juulia Väisäsen diplomityö palkittiin vuoden parhaana

 

Suunnittelijamme Juulia Väisäsen diplomityö palkittiin parhaana geotekniikan alan diplomityönä Suomen geoteknillisen yhdistyksen Geotekniikan päivillä eilen 5.11.2020.

Juulia teki työn toimeksiantona Geobotnialle ja työn aihe oli ”Rikastushiekan juoksettuvuuden huomiointi kaivospatojen geosuunnittelussa”. Diplomityössä lähestytään aihetta käytännön suunnittelun näkökulmasta ja esitellään CPTU-kairaustuloksiin pohjautuvat luokituskartat, joiden perusteella voidaan arvioida rikastushiekan juoksettumisalttiutta sekä juoksettuneen tilan residuaalileikkauslujuuden arviointimenetelmät ja edelleen rikastushiekan leikkauslujuuden mallintaminen ylävirtaan korotetun reunapadon stabiliteettilaskelmissa.

Isot onnittelut Juulialle!

Juulia Väisänen’s diploma thesis awarded as the best of the year

 

The diploma thesis of our designer Juulia Väisänen was awarded as the best geotechnical diploma thesis by Finnish Geotechnical Association SGY yesterday, 5 November 2020.

Juulia did the work as an assignment for Geobotnia Oy and the topic of the work was “Consideration of the flowability of tailings in the geodesign of mining dams”. The dissertation approaches the topic from the point of view of practical design and presents classification maps based on CPTU drilling results, which can be used to assess the run-off susceptibility of tailings and residual shear strength evaluation methods.

A big congratulations to Juulia!