Kemin biotuotetehtaan toteutussuunnitteluvaihe

Geobotnia Oy on vastuussa Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdasprojektin toteutussuunnitteluvaiheen geosuunnittelusta hankkeen edetessä tähän vaiheeseen elokuussa 2020. Yrityksemme on vastannut vuodesta 2019 Kemin BTT-hankkeessa muun muassa pohjatutkimuksista sekä lukuisista suunnittelutehtävistä. Päätösvalmius 1,5 miljardin euron investoinnista arvioidaan saavutettavan aikaisintaan syksyllä 2020 muun muassa ympäristöluvituksen valmistuessa.

Toteutuessaan investoinnin arvo on 1,5 miljardia euroa eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Lue Metsä Fibre Oy:n tiedote täällä.

Project engineering for Metsä Group’s bioproduct mill in Kemi

Geobotnia Oy is responsible for the geotechnical design of the project engineering phase of Metsä Fibre Oy’s bioproduct mill project in Kemi as the project progresses to this phase in August 2020. Since 2019, our company has been responsible for ground investigations and numerous design tasks in this project. Prerequisites for the 1,5 billion euro investment decision are estimated to be fulfilled in the Autumn of 2020 after the environmental permit process is completed.

If completed, the value of the investment will be 1.5 billion euros making the project the largest investment in the history of the Finnish forest industry.

You can read Metsä Fibre Oy’s press release here.